Çameli İlçesinin Doğal ve Ekolojik yapısı değişik bitki deseni ve Florasının oluşmasını sağlamıştır. Bu doğal Flora içerisinde yetişen bir çok bitki türü Arıcılık açısından çok değerlidir. Floranın zenginliği yayla özelliğinde olan ilçe Arıcılığına adeta dağlarından ve ovalarından bal akıtır olmuştur. Çameli İlçesi Muğla İline komşuluğu Gezginci Arıcıların konaklama merkezi haline gelmiştir. Çameli İlçesinde 12.197 adet Koloni mevcudu vardır. Koloni başına verim yıldan yıla değişmekle birlikte 5-20 kg arasındadır.

Üretilen balı çevre İl ve İlçelerden Yayla Balı olarak bir çok yerden talep gelmektedir. İlçe Tarım Müdürlüğünce bölgede çok sayıda Arıcılık Kursları açılmış olup Çameli İlçesinde Arıcılığın daha Teknik daha verimli yapılması teşvik edilmiştir. İlçe Tarım Müdürlüğü Arıcılığı tek başına bir üretim olarak düşünmeden doğrudan veya dolaylı olarak bitkisel üretim alanlarında tozlayıcı ve dölleyici ve verimi artırıcı bir unsur olarak görmüş ve teşvik etmiştir. Bitkisel üretim alanlarında kullanılması gereken kimyasal ilaçlamaları arılara zarar vermeyecek ilaçlama programları yapmakta ve eğitim çalışmaları düzenlemektedir.