• Çameli İlçesinin doğal ve ekolojik yapısı farklı bitki desenleri ve florasının oluşmasını sağlamıştır. Bu doğal flora içerisinde yetişen birçok bitki türü arıcılık açısından çok değerlidir. Floranın zenginliğinin yayla özelliğinde olan ilçe arıcılığına etkisi büyüktür. Çameli ilçesi, Muğla iline komşuluğu sebebiyle gezginci arıcıların konaklama merkezi haline gelmiştir.
  • Çameli ilçesinde 12.197 adet Koloni mevcuttur. Koloni başına verim yıldan yıla değişmekle birlikte, ortalama üretim 5ile 20 kilogram arasındadır.
  • Yayla balı olarak adlandırılan balımıza çevre il ve ilçelerden gelen talepler oldukça yoğundur.
  • İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından bölgede çok sayıda Arıcılık Kursları açılmış olup, Çameli ilçesinde arıcılığın teknik olarak daha verimli yapılması teşvik edilmiştir. İlçe Tarım Müdürlüğü, arıcılığı tek başına bir üretim olarak düşünmemiş, doğrudan veya dolaylı olarak bitkisel üretim alanlarında tozlayıcı, dölleyici ve verimi artırıcı bir unsur olarak görmüş ve teşvik etmiştir. Bitkisel üretim alanlarında kullanılması gereken zirai ürünleri arılara zarar vermeden kullanmayı amaçlamakta ve bu konuda eğitim çalışmaları düzenlemektedir.